Voetreflexmassage

Wat is het:
Op de voet wordt het hele lichaam weerspiegeld. Alle delen van het lichaam, zoals huid, spieren, organen, botten en zenuwen hebben een corresponderende reflexzone op de voet. Het doel van de voetreflexmassage is om via ontspanning terug te keren naar evenwicht in je lichaam. Door massage (drukken/strijken) krijgt het lichaam prikkels, die evenwicht brengen in de bijbehorende organen. Hierdoor wordt het zelfhelende vermogen van het lichaam geactiveerd, waardoor eventuele blokkades opgeheven kunnen worden en de energie weer gaat stromen. Hierdoor kunnen de klachten verminderen/verdwijnen. Voetreflexmassage werd al 5000 jaar voor Christus in China en India toegepast.

voetrexlefzones

De behandeling:
Tijdens de eerste afspraak maak ik een anamnese, waardoor er meer duidelijkheid komt over de klacht, zodat ik de behandeling hierop af kan stemmen. Het aantal behandelingen verschilt per persoon en per klacht. Meestal zijn 8 a 10 behandelingen voldoende. De behandelingen geef ik een maal per week en het liefst 3 weken achter elkaar, daarna kan er wat langere tijd tussen zitten. De voeten behandel ik met olie en daarna een warming-up. Hierna volgt er de behandeling, deze duurt ca. een uur.

Welke klachten:
Klachten aan oa huid, spieren, botten, bindweefsel en zenuwen, hormonale klachten, diarree, longklachten,verstopping en ontstekingen.

Tarief : € 50,00