Touch of Matrix

Wat is het:
zon en wolken Touch of Matrix is een alles omvattende behandelmethode voor de nieuwe tijd. De cliënt wordt zich bewust van zijn 'ware ik', wat te vergelijken is met een harde schijf van een computer, waardoor men in zeer korte tijd oude informatie loslaat en het niet meer nodig is de oorzaak te weten.

Welke klachten:
Allergie, hoofdpijn, pijn in schouders, nek, rug en buikklachten. Kortom eigenlijk alles!

De behandeling:
Ik behandel mensen op energetische wijze, gedeeltelijk gebaseerd op de kwantumfysica. Deze wetenschap gaat ervan uit dat alles uit licht en informatie bestaat. Dit impliceert dat alles beïnvloedbaar is. Ervan uitgaand dat het lichaam terug wil naar de norm, begeleid ik mensen hierin. Als de norm bereikt is dan ben je in balans.

Nieuwe cliënten bied ik 3 behandelingen aan met een tussenpose van maximaal 2 weken. Het onderstaand tarief is per behandeling.

Klik hier voor meer informatie over Touch of Matrix.

Tarief: € 50,00